365 дни на психотерапията: 174 – Отворени и затворени психотерапевтични групи

Психотерапевтичните групи (психотерапевтические группы) съществуват в две основни форми. Отворените групи нямат постоянен състав от участници: при завършване на своето лечение, едни пациенти напускат групата и на тяхно място в състава на вече работещата група се включват нови нейни членове. В отворените групи, по правило, няма предварително фиксирана продължителност на работа. Затворените групи се отличават … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 174 – Отворени и затворени психотерапевтични групи