365 дни на психотерaпията: 170 – Директивна психотерапия

Включва всички форми на психотерапия, за които е характерно приемането от психотерапевта на ролята на организатор и ръководител на терапевтичния процес, поемането от него на отговорността за постигането на психотерапевтичните цели, демонстрирането на дидактичност (в терапевтичния процес – бел. прев.). Директивната позиция на психотерапевта (вж Директивно и недирективно поведение на психотерапевта/ Директивное и недирективное поведение … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 170 – Директивна психотерапия