365 дни на психотерапията: 169 – Директивна психотерапия по Торн

В края на 49-те години на XX век Торн (Торн, Thorne F. С.) предлага модел на психотерапия, който включва редица психотерапевтични прийоми, които авторът смята за оригинални – най-често на болния се предоставя информация, която да преориентира неговия светоглед. Психотерапевтът прибягва до конфронтация (конфронтация) на пациента с фактическите сведения за него, стреми се да го … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 169 – Директивна психотерапия по Торн