365 дни на психотерапията: 168 – Директивно групово въздействие по Дубровски

Сугестивен прийом, реализиран в бодро състояние. Методиката е предложена от К. М. Дубровки за „моментално лечение на заекването” („одномоментное снятия заикания”), „Лечението на заекването” („снятие заикания”) се провежда с едномоментно императивно внушение (внушение) в групва, а достигнатите резултати се закрепят в последващите 3-4-кратни срещи с лекар и логопед. Подобно на другите едномоментни способи за въздействие, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 168 – Директивно групово въздействие по Дубровски