165 дни на психотерапията: 167 – Дисцентна психотерапия по Кондаш

Представлява вариант на поведенческа психотерапия (поведенческая психотерапия), разработен от словашкия психолог Кондаш (Кондаш, Kondas О., 1976). Терминът „дисцентен” произхожда от лат. discere — да узнаеш, да опознаеш. За разлика от традиционната терапия на поведението, Д. П. П. К, се основава на следните основни принципи: По отношение на развитието и на отстраняването на разстройствата: 1) признаване … Прочетете повече 165 дни на психотерапията: 167 – Дисцентна психотерапия по Кондаш