365 дни на психотерапията: 163 – Структурна интеграция на Ролф

Метод за структурна интеграция, наречен „ролфинг” на името на неговия автор Ролф ((Ролф, Рольф (Rolf I., 1975)), най-общо се явява физическа намеса, използвана за психична модификация на личността. Исторически ролфингът, както и други прийоми на телесната терапия, е свързан с терапевтичните методи на Райх ((Райх, Reich W.). Целите на телесната терапия се отличават от онези, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 163 – Структурна интеграция на Ролф