365 дни на психотерапията: 162 – Социална психотерапия

Структурният модел на Минухин (Минухин, Minuchin S.) се основава на допускането, че хомеостазата на семейната структура се поддържа автоматично за сметка на многократно повтарящите се стереотипи на взаимодействие. Взаимоотношенията в семейството се подчиняват на законите на циркулярната каузалност. Ето защо психотерапевтичната корекция на външния рисунък на отношенията между членовете на семейството и закрепването на един … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 162 – Социална психотерапия