365 дни на психотерапията: 161 – Постепенна активна хипноза по Кречмер

Методика за психотерапия, която обединява автогенната тренировка (аутогенная тренировка) с хипнотерапията (гипнотерапия). Предложена е от Кречмер ((Кречмер,  (Kretschmer E.)) през 1949 г. Тренировъчните упражнения в релаксация (релаксация) и във фиксация в рамките на този метод ограничават ролята на същинските сугестивни фактори. Психотерапевтичният сеанс започва с автогенна тренировка, след което се осъществява хипнотизиране на пациента. Методиката … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 161 – Постепенна активна хипноза по Кречмер