365 дни на психотерапия: 160 – Сугестивна психотерапия

Произлиза от лат. suggestio — внушение). Този термин обединява група методи, в основата на които в качеството на водещ лечебен фактор встъпват внушението (внушение) или самовнушението (самовнушение). Внушението се реализира в състояние на бодрост, на хипнотичен сън (гипнотерапия), на наркотичен сън (наркопсихотерапия). Сред най-известните методи за самовнушение са самовнушението по Куе (самовнушение по Куэ), автогенната … Прочетете повече 365 дни на психотерапия: 160 – Сугестивна психотерапия