365 дни на психотерапията: 159 – Сугестопедия

Метод за обучение, предложен още през 50-те години от българския изследовател Лозанов (Лозанов Г.). Методът предизвиква широк отклик — от безусловно одобрение до остри критики. Понастоящем дискусиите по повод сугестопедичния подход са редки и са загубили предишната си острота, макар да продължава разработването на методическите основи на педагогическата сугестология и прилагането на последната в учебните … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 159 – Сугестопедия