365 дни на психотерапията: 158 – Супервизия

Един от методите за подготовка и за повишаване на квалификацията в областта на психотерапията: форма на консултиране на психотерапевта в хода на неговата работа от по-опитен, специално подготвен колега, която позволява на психотерапевта (супервизирания) систематично да види, осъзнае, разбере и анализира своите професионални действия и професионалното си поведение. С. е насочена към психотерапевтчния процес и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 158 – Супервизия