365 дни на психотерапията: 157 – Супортивна психотерапия

Често се описва като особен вид поддържаща психоаналитична психотерапия (психоаналитическая психотерапия), макар това понятие да има по-широко значение и да включва различни направления с поддържаш характер. За разлика от други видове психоаналитична терапия, които са ориентирани към промяна, С. П. се стреми да помогне на пациента да възстанови своето оптимално ниво на функциониране в миналото, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 157 – Супортивна психотерапия