365 дни на психотерапията: 155 – Психотерапия чрез съзерцаване на света по Марциновски

Метод за психотерапия, разработен от немския лекар Марциновски ((Марциновски (Marcinowski J.)). В своята книга „Неврност и съзерцание на света” («Нервность и миросозерцание», 1913), авторът определя своя метод като „просветително-възпитателно лечение («просветительно-воспитательное лечение»), същността на което се състои в това да формира у пациента на положително идеалистично съзерцание на света с цел създаването на една силна, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 155 – Психотерапия чрез съзерцаване на света по Марциновски