365 дни на психотерапията: 154 – Психотерапевтична експлорация

Това е действие, чрез което пациентът в хода на психотерапията съобщава за себе си нещо, за което, по правило, иначе мълчи, изявява обичайно скривани отношения. П. Е. представлява сама по себе си комплекс от целенасочено себеразкриване на много нива (проявяване на себе си, самодемаскиране/ (самопроявления, самодемаскировки), което се нарича също транспарентизация (транспарентизация, англ. transparent — … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 154 – Психотерапевтична експлорация