365 дни на психотерапията: 150 – Социално учене

Термин, въведен от представителите на бихевиоризма (бихевиоризм), който обозначава придобиването от организма на нови форми на реакция по пътя на подражаването на поведението на други живи същества или на наблюдаването им. С. У. се обяснява на основата на базовите понятия на бихевиоризма (стимул, реакция, подкрепление/подкрепление) и се изпитва експериментално върху животни. С. У. у човека … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 150 – Социално учене