365 дни на психотерапията: 149 – Социална психотерапия

Задачата на С. П. е с помощта на психотерапевтични въздействия не само да лекува болестта и да осъществява психохигиенни и психопрофилактични мероприятия, но и да подобри социалното поведение на индивида. Тук не се правят разлики между психично болните, престъпниците, лицата с отклонения в поведението и т.н. Методите на психотерапията се разглеждат като адекватни начини за … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 149 – Социална психотерапия