365 дни на психотерапията: 147 – Психопунктура по Калер

Методът е разработен от немския психиатър и психотерапевт с индонезийски произход Калер (Калер, Calehr H.). П. Н. К. има двойствено значение. От една страна, методът предполага въздействие върху психиката („инжекция”) по пътя на лечението на тялото, на соматотерапия, например с помощта на акупунктурата. От друга страна, тази намеса в душата (атма/атма) или сърцето е предизвикана … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 147 – Психопунктура по Калер