365 дни на психотерапията: 145 – Психотерапевт

Това е подготвен специалист, който умее да диагностицира и да лекува заболявания преимуществено с психогенен произход, като използва насочено психично въздействие в качеството на лечебно средство. Поради спецификата на психотерапията той в една или друга степен привнася в лечебния процес своеобразието на своята личност, собствената си ценностна система, предпочитаните теоретични ориентации и психотерапевтични технологии. За … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 145 – Психотерапевт