365 дни на психотерапия: 175 – Отвличаща психотерапия по Бехтерев

Отнася се към сугестивните методи за въздействие в състояние на бодърстване. Същността му се състои в отвличането на вниманието на болния от патогенните мисли, идеи, болезнени спомени, „глупави привички” и едновременното укрепване на волята и „възприемане на по-възвишени възгледи, които дават на болния възможност да се справи със своето болестно състояние”. В. М. Бехтерев (В. … Прочетете повече 365 дни на психотерапия: 175 – Отвличаща психотерапия по Бехтерев

365 дни на психотерапията: 174 – Отворени и затворени психотерапевтични групи

Психотерапевтичните групи (психотерапевтические группы) съществуват в две основни форми. Отворените групи нямат постоянен състав от участници: при завършване на своето лечение, едни пациенти напускат групата и на тяхно място в състава на вече работещата група се включват нови нейни членове. В отворените групи, по правило, няма предварително фиксирана продължителност на работа. Затворените групи се отличават … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 174 – Отворени и затворени психотерапевтични групи

365 дни на психотерапията: 173 – Отрицателно самовнушение по Танцюра

Опирайки се на патофизиологичната концепция за неврозите на И. П. Павлов (И. П. Павлов), М. Д. Танцюра (М. Д. Танцюра, 1956) твърди, че в основата на много невротични симптоми лежи образуването на патологично огнище на инертна възбуда в кората на главния мозък. При многократното повтаряне на действията (както в случая на натрапливите състояния) настъпва пренапрежение … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 173 – Отрицателно самовнушение по Танцюра

365 дни на психотерапията: 172 – Оценка на ефективността на психотерапията

Нарастващата тенденция към интеграция на психотерапията в общата медицина и превръщането ù в общомедицинска специалност изостря въпроса за ефективността на психотерапията — за предпоставките, критериите и методите за нейната оценка. Необходимостта да се разработят критерии и методи за О. Е. П. става все актуален във връзка с изпреварващото развитие на методите, на организационните форми на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 172 – Оценка на ефективността на психотерапията

Уебинар на м. август – „Работохолизмът – капан, компенсация или неизбежност?“

В сезона на отпуските, целенасочено говорим за особено актуалните въпроси🔥, свързани с работохолизма: състоянието на онези, които ще със сигурност работят неуморно дори през месец август 🙂 В уебинара "Работохолизмът - капан, компенсация или неизбежност?" на 27.08.2019 г.  говорим за това: 📖 Как се дефинирa работохолизмът и болест ли е той? ⚠️ Какви са последиците … Прочетете повече Уебинар на м. август – „Работохолизмът – капан, компенсация или неизбежност?“

365 дни на психотерапията: 171 – Динамично направление в психотерапията

Общо название за редица видове психотерапия, ориентирани към психоаналитичната теория. В основата на Д. Н. В. П. лежи постигането на разбиране за динамиката на индивидуалния психичен живот, което разбиране се основава на концепцията за безсъзнателното. Динамичната (психодинамична) психотерапия е известна също така под названието психоаналитична психотерапия (психоаналитическая психотерапия), ориентирана към инсайт (инсайт) терапия, експлоративна психотерапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 171 – Динамично направление в психотерапията

365 дни на психотерaпията: 170 – Директивна психотерапия

Включва всички форми на психотерапия, за които е характерно приемането от психотерапевта на ролята на организатор и ръководител на терапевтичния процес, поемането от него на отговорността за постигането на психотерапевтичните цели, демонстрирането на дидактичност (в терапевтичния процес – бел. прев.). Директивната позиция на психотерапевта (вж Директивно и недирективно поведение на психотерапевта/ Директивное и недирективное поведение … Прочетете повече 365 дни на психотерaпията: 170 – Директивна психотерапия

365 дни на психотерапията: 169 – Директивна психотерапия по Торн

В края на 49-те години на XX век Торн (Торн, Thorne F. С.) предлага модел на психотерапия, който включва редица психотерапевтични прийоми, които авторът смята за оригинални – най-често на болния се предоставя информация, която да преориентира неговия светоглед. Психотерапевтът прибягва до конфронтация (конфронтация) на пациента с фактическите сведения за него, стреми се да го … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 169 – Директивна психотерапия по Торн

365 дни на психотерапията: 168 – Директивно групово въздействие по Дубровски

Сугестивен прийом, реализиран в бодро състояние. Методиката е предложена от К. М. Дубровки за „моментално лечение на заекването” („одномоментное снятия заикания”), „Лечението на заекването” („снятие заикания”) се провежда с едномоментно императивно внушение (внушение) в групва, а достигнатите резултати се закрепят в последващите 3-4-кратни срещи с лекар и логопед. Подобно на другите едномоментни способи за въздействие, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 168 – Директивно групово въздействие по Дубровски

165 дни на психотерапията: 167 – Дисцентна психотерапия по Кондаш

Представлява вариант на поведенческа психотерапия (поведенческая психотерапия), разработен от словашкия психолог Кондаш (Кондаш, Kondas О., 1976). Терминът „дисцентен” произхожда от лат. discere — да узнаеш, да опознаеш. За разлика от традиционната терапия на поведението, Д. П. П. К, се основава на следните основни принципи: По отношение на развитието и на отстраняването на разстройствата: 1) признаване … Прочетете повече 165 дни на психотерапията: 167 – Дисцентна психотерапия по Кондаш