365 дни на психотерапията: 144 – Психотерапевтична беседа

Основен метод за получаване (и за обмен) на информация, източник и способ за познаване и за осъзнаване на психичните явления на основата на вербалното (словесното) общуване между психотерапевта и пациента. П. Б. в съответствие с поставените задачи изпълнява различни функции: комуникативна, диагностична, информативна и лечебна. П. Б. може да бъде по своята насоченост на съдържанието … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 144 – Психотерапевтична беседа