365 дни на психотерапията: 143 – Психоаналитична психотерапия

В качеството на синоними на П. П. в съвременната литература се използват понятия като „психодинамична психотерапия” (психодинамическая психотерапия), „инсайт-ориентирана психотерапия” («инсайт-ориентированная психотерапия»), „експлоративна психотерапия” («эксплоративная психотерапия»). И макар някои психоаналитици, както отбелязва Къртис (Куртис, Curtis H. С., 1991) да се придържат към мнението, че психоанализата е невъзможно да се разграничи отчетливо от П. П., освен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 143 – Психоаналитична психотерапия