365 дни на психотерапията: 141 – Психоаналитични методи

Съгласно концепцията на Фройд (Фрейд, Freud S.), безсъзнателното няма директен достъп до съзнанието, като на прага на последното се намира «цензурата”. Изтласканите влечения обаче не губят своята енергия и поради това постоянно се стремят да си намерят път до съзнанието. Те могат да направят това единствено частично чрез компромиси и изопачения. След като успеят да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 141 – Психоаналитични методи