365 дни на психотерапията: 140 – Себеразкриване на психотерапевта пред пациента

Прийом, описан през 1958 година от Джурард (Jourard S. М.), който се заключава в разкриването от психотерапевта на неговата личност пред пациента. Степента на разкритие може да бъде различна: от съобщаване на различни демографски данни за себе си до пълно себеразкриване, включително несвързани с процеса на психотерапия преживявания и проблеми. Всяка постъпка на психотерапевта съдържа … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 140 – Себеразкриване на психотерапевта пред пациента