365 дни на психотерапията: 139 – Свободни асоциации

При използване в качеството му на специален термин, терминът „С. А.” обозначава способ на мисленето на пациента, поощряван от предписанието на аналитика пациентът да се подчини на „основното правило”, т.е. напълно свободно да изказват своите мисли, като през това време не правят опити да се концентрират, да тръгват от определена дума, число, образ в съновидение, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 139 – Свободни асоциации