365 дни на психотерапията: 138 – Синтетична психотерапия

Понятие, което се среща в психотерапевтичната литература, в частност в книгата „Психотерапия” (Психотерапия) на известния чешки психотерапевт Кратохвил (Kratochvil S., 1987). Той сближава това понятие с комплексната, интегративна (интегративная) психотерапия, като подчертава значението му в емпиричен и научно-познавателен план. Емпиричният подход произтича от практиката на психотерапевтичната дейност, която използва в лечението на пациента всички достъпни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 138 – Синтетична психотерапия