365 дни на психотерапията: 134 – Психотерапия на детски аутизъм с участието на деца-котерапевти

От клинична гледна точка, ранният детски аутизъм, аутистичният синдром, синдромът на Канер (синдром Каннер, лат. autismus infantum) е едно от най-тежките нарушения на развитие. Поведение на децата с ранен детски аутизъм се отличава с безразличие или защитна реакция по отношение на «нормалните” предложения за контакт, за общуване, с напрегнато-страхливо придържане към определени всекидневни порядки и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 134 – Психотерапия на детски аутизъм с участието на деца-котерапевти