365 дни на психотерапията: 132 – Метод на интегративната психологическа терапия при шизофрения

Методът Интегрирана психологическа терапия ((Integrated Psychological Therapy (IPT)) е разработен от група учени в психиатричната болница в Берн (Швейцатия) в началото на 90-те години на XX век. Най-голям принос в неговото създаване имат Бренер (Бреннер, Brenner Н.), Родер (Родер, Roder V.), Ходел (Ходель, Hodel В.), Бекер ((Бёкер (Boker W.)). Основната цел на метода е да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 132 – Метод на интегративната психологическа терапия при шизофрения