365 дни на психотерапията: 131 – Метод на кристализацията на проблема по Макаров

По данни на В. В. Макаров (В. В. Макаров, 1993), при повече от половината пациенти първоначално заявеният проблем се транформира в хода на психотерапията. Освен това, пациентът често изразява своето разочарование по отношение на това, че проблемът, разрешен в процеса на психотерапевтична работа, вече не се явява важен за него, докато истински важният проблем е … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 131 – Метод на кристализацията на проблема по Макаров