365 дни на психотерапията: 130 – Метод на мини-интервенциите при злоупотреба с психоактивни вещества

Първите свидетелства за ефективността на леките психотерапевтични намеси (наречени мини-интервенции) са зафиксирани през 70-те години на XX век в Англия. Сравнява се ефективността на „съвета” (Совет) и на „лечението” („Лечение”) за сдържане от неумерена употреба на алкохол. Оказва се, че катамнестичните данни, събрани след година в две експериментални групи, състоящи се от 100 мъже-алкохолици, не … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 130 – Метод на мини-интервенциите при злоупотреба с психоактивни вещества