365 дни на психотерапията: 129 – Метод на темите на ядрените конфликти на Люборски

Оригиналният вариант на краткосрочната фокална психодинамично-ориентирана психотерапия (краткосрочная фокальная психодинамически ориентированная психотерапия, ССRТ — The core conflictual relationship theme method) е разработен от американския психолог Люборски (Люборски, Luborsky L.) в нзчалото на 90-те години на XX век. Фокус на психотерапевтичната намеса (психотерапевтическое вмешательство) се явяват емоционално значимите отношения на болния в неговото референтно обкръжение. В продължение на първите няколко сеанса на пациента се предлага да възпроизведе емоционално окрасени епизоди от общуването с обкръжението му, които са най-типични за неговото социално поведение. Във всеки един епизод психотерапевтът определя основния мотив (стремеж, желание, потребност), които движат болния към обшуване, реакциите на околните спрямо този мотив и ответната реакция на пациента. В ръководството за провеждане на този тип психотерапия се привеждат диференцирани набори от типичните варианти на мотивите в общуването, възможните реакции на околните и ответното поведение на болния. В качеството на реакция се отчитат както съответните емоционални преживявания, така и манифестираното поведение. Наличието на подобна диференциация позволява на психотерапевта бързо да се ориентира при диагностиката на най-съществените за социалната дезадаптация на болния конфликтни отношения, които авторът нарича тема на ядрените конфликтни отношения. Предполага се, че психотерапевтът трябва да е преминал предварително обучение, за да може да идентифицира ядрения конфликт, като това обучение е подпомогнато от подробна инструкция, приведена в ръководството за прилагане на метода. Възпроизводимостта на идентификацията на ядрения конфликт е достатъчно висока, процентът на разминаване на оценките, извършени от различни експерти според данните на авторите не превишава 16 %. В хода на по-нататъшната психотерапия болният бива приучаван да възприема ядрените конфликтни отношения в своя всекидневен жuвот в съответствие със схемата, използвана при диагностиката: мотив— реакция на околните — реакция на пациента, което подобрява способността му да разпознава основния конфликт. В последващата работа с болния се задълбочава диагностиката на механизмите за възникване на конфликта. При отсъствие на съпротива (сопротивление) от страна на болния, предизвикана от действието на неосъзнати защитни механизми, в психотерапията в психотерапията се използват в по-голяма степен когнитивно-поведенчески техники, а при наличието на съпротиви акцентът бива поставен на психоаналитичните прийоми. И двата подхода имат за основна цел да оптимизират адаптационното поведение на болните. Интересно развитие на метода се явява прийомът на проследяване на причинно-следствените връзки между епизодите на конфликтни отношения и възникването на индивидуално-типични симптоми у пациента, което открива допълнителни възможности за тяхното декондициониране. Достойнствата на метода в голямата си част се определят от високото ниво на обективация на фокуса на психотерапевтична намеса, а също така от отчитането в него на важната роля, която играят междуличностните отношения във формирането на конфликта. Съчетаното използване на когнитивно-поведенчески и психоаналитични методи отразява най-новия етап на интегриране на различни лечебни стратегии в съвременната психотерапия.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s