365 дни на психотерапията: 129 – Метод на темите на ядрените конфликти на Люборски

Оригиналният вариант на краткосрочната фокална психодинамично-ориентирана психотерапия (краткосрочная фокальная психодинамически ориентированная психотерапия, ССRТ — The core conflictual relationship theme method) е разработен от американския психолог Люборски (Люборски, Luborsky L.) в нзчалото на 90-те години на XX век. Фокус на психотерапевтичната намеса (психотерапевтическое вмешательство) се явяват емоционално значимите отношения на болния в неговото референтно обкръжение. В … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 129 – Метод на темите на ядрените конфликти на Люборски