365 дни на психотерапията: 126 – Психопантомима

Метод, основан на невербалната активност на пациентите. П. предполага себеизразяване на пациентите и тяхното взаимодействие с другите без използване на думи, а чрез движения, жестове, мимика, докосвания. Съчетаването на движения, жестове, мимики и осезнание предоставя по-широки възможности за изразяване и за предаване на собствените усещания и намерения без думи. Пантомимичните техники помагат на пациента да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 126 – Психопантомима