365 дни на психотерапията: 125 – Психологическо консултиране

Оказване на професионална помощ на пациента в търсенето на решение на проблемна ситуация. Професионално консултиране могат да провеждат психолози, социални работници, педагози или лекари, преминали специална подготовка. В качеството на пациенти могат да встъпват здрави или болни хора, заявяващи проблеми, свързани с екзистенциални кризи, междуличностни конфликти, семейни затруднения или с професионалния избор. Във всички случаи … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 125 – Психологическо консултиране