365 дни на психотерапията: 124 – Психологически основи на психотерапията

Развитието на съвременната научна психотерапия се осъществява на основата на различни теоретични подходи, на базата на анализ и обобщение на резултатите от емпиричните изследвания на клиничните, психофизиологични, психологическите, социално-психологичните и други аспекти в изучаването на механизмите и ефективността на психотерапевтичните намеси (психотерапевтические вмешательства). Без да се подценява значението на клиничните основи на психотерапията, трябва да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 124 – Психологически основи на психотерапията