365 дни на психотерапията: 123 – Психична защита

Понятието П. З. вече е придобило съществено значение във всички направления на психологията и психотерапията. Развитието на заболяванията с биологически механизми винаги се разглежда като резултат от действието на вредоносни фактори и на механизми на „физиологична защита”, насочени към възстановяване на нарушената хомеостаза на организма. Аналогично може да се разглеждат и механизмите на П. З. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 123 – Психична защита