365 дни на психотерапията: 122 – Системна семейна психотерапия

Под семейна психотерапия (семейная психотерапия) традиционно е прието да се разбира комплекс от психотерапевтични прийоми и методи, насочени към лечението на пациенти (в родната литература устойчиво се използва терминът „пациент”, а в западната – „първичен” («первичный») или „идентифициран пациент” ((«идентифицированный пациент»), т. е. носителят на симптома)) в семейството както с цел оказване на помощ на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 122 – Системна семейна психотерапия