365 дни на психотерапията: 121 – Систематична десенсибилизация

Предпожена е от Волпе (Вольпе, Wolpe J., 1952), в исторически план тя е един от първите методи, които слагат началото на разпространението на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). Разработвайки своя метод, авторът изхожда от следните положения: Неадаптивното поведение на човека, включително невротичното, което включва и междуличностното поведение, в голямата си част се определя от тревогата и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 121 – Систематична десенсибилизация