365 дни на психотерапия: 120 – Характерологичен анализ на Райх

Райх (Reich W., 1897-1957) е австрийски психиатър, представител на социологизираната психоанализа (психоанализ). Опитва се да обедини психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud S.) със социално-икономическото учение на К. Маркс, смята, че психоанализата под формата на социална психология може да определи връзките между икономическата база и надстройката. Обединяването на психоаналитичната теория на Фройд с икономическата теория на … Прочетете повече 365 дни на психотерапия: 120 – Характерологичен анализ на Райх