365 дни на психотерапията: 119 – Характерологичен анализ на Хорни

Бидейки една от най-ярките представителки на неопсихоанализата (неопсихоаналз), Хорни (Хорни, Horney K., 1895-1952) се формира в традициите на учението на Фройд (Фрейд, Freud S.). Подобно на Фройд, тя подчертава важната роля на безсъзнателните конфликти. Същевременно Хорни се отличава от ортодоксалната психоанализа (психоанализ), която те често критикува в няколко насоки, в частност във връзка с обсъждането … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 119 – Характерологичен анализ на Хорни