365 дни на психотерапията: 117 – Его-психология (персонологична психотерапия)

Направление на психоанализата (психоанализ), чиито представители (за разлика от ортодоксалната психоанализа, която разглежда инстинктите, влеченията като доминираща част на личността), смятат, че най-важна и независима роля във функционирането на личността играе Азът, който осъществява борба с влеченията, регулира взаимоотношенията на личността и средата и същевременно се явява автономно образувание с определени структури и защитни механизми. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 117 – Его-психология (персонологична психотерапия)