365 дни на психотерапията: 116 – Емпатия

Разбиране на емоционалното състояние на друг човек посредством съпреживяване и проникване в неговия субективен свят. Терминът Е. се появява в английския речник през 1912 г. и тогава той е близък до понятието „симпатия” (симпатия). Първият термин възниква на основата на немската дума einfuhling (дoсловно значение — проникване), използвана от Липс (Липпс, Lipps Т.) през 1885 … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 116 – Емпатия