365 дни на психотерапията: 115 – Екзистенциална психоанализа на Сартър

Жан-Пол Сартър (Жан-Поль Сартр (Sartre J.-P., 1905-1980)) е роден в Париж. Философските му възгледи се оформят под влиянието на феноменологията на Хусерл ((Гуссерл (Husserl E.)) и на екзистенциализма на Хайдегер (Хайдеггер, Heidegger M.). Сартър оставя обширно литературно-философско наследство, което включва трудовете „Трансцендентността на Аза”  ((«Трансцендентность Я» (1934)), „Екзистенциализмът е хуманизъм” ((«Экзистенциализм — это гуманизм» (1946)), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 115 – Екзистенциална психоанализа на Сартър