365 дни на психотерапията: 114 – Еклектична психотерапия

Наличието понастоящем в световен мащаб на многочислени (повече от 500) форми и методи на психотерапия поставя в трудно положение практика-психотерапевт. Все по-голям брой психотерапевти използват разнородни психотерапевтични методи, без да обръщат внимание на тяхната теоретична обосновка. Повече от една трета от американските психотерапевти отнасят себе си към еклектиците, като не по-малко от половината преди са … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 114 – Еклектична психотерапия