365 дни на психотерапията: 144 – Психотерапевтична беседа

Основен метод за получаване (и за обмен) на информация, източник и способ за познаване и за осъзнаване на психичните явления на основата на вербалното (словесното) общуване между психотерапевта и пациента. П. Б. в съответствие с поставените задачи изпълнява различни функции: комуникативна, диагностична, информативна и лечебна. П. Б. може да бъде по своята насоченост на съдържанието … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 144 – Психотерапевтична беседа

365 дни на психотерапията: 143 – Психоаналитична психотерапия

В качеството на синоними на П. П. в съвременната литература се използват понятия като „психодинамична психотерапия” (психодинамическая психотерапия), „инсайт-ориентирана психотерапия” («инсайт-ориентированная психотерапия»), „експлоративна психотерапия” («эксплоративная психотерапия»). И макар някои психоаналитици, както отбелязва Къртис (Куртис, Curtis H. С., 1991) да се придържат към мнението, че психоанализата е невъзможно да се разграничи отчетливо от П. П., освен … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 143 – Психоаналитична психотерапия

365 дни на психотерапията: 141 – Психоаналитични методи

Съгласно концепцията на Фройд (Фрейд, Freud S.), безсъзнателното няма директен достъп до съзнанието, като на прага на последното се намира «цензурата”. Изтласканите влечения обаче не губят своята енергия и поради това постоянно се стремят да си намерят път до съзнанието. Те могат да направят това единствено частично чрез компромиси и изопачения. След като успеят да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 141 – Психоаналитични методи

365 дни на психотерапията: 140 – Себеразкриване на психотерапевта пред пациента

Прийом, описан през 1958 година от Джурард (Jourard S. М.), който се заключава в разкриването от психотерапевта на неговата личност пред пациента. Степента на разкритие може да бъде различна: от съобщаване на различни демографски данни за себе си до пълно себеразкриване, включително несвързани с процеса на психотерапия преживявания и проблеми. Всяка постъпка на психотерапевта съдържа … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 140 – Себеразкриване на психотерапевта пред пациента

365 дни на психотерапията: 139 – Свободни асоциации

При използване в качеството му на специален термин, терминът „С. А.” обозначава способ на мисленето на пациента, поощряван от предписанието на аналитика пациентът да се подчини на „основното правило”, т.е. напълно свободно да изказват своите мисли, като през това време не правят опити да се концентрират, да тръгват от определена дума, число, образ в съновидение, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 139 – Свободни асоциации

365 дни на психотерапията: 138 – Синтетична психотерапия

Понятие, което се среща в психотерапевтичната литература, в частност в книгата „Психотерапия” (Психотерапия) на известния чешки психотерапевт Кратохвил (Kratochvil S., 1987). Той сближава това понятие с комплексната, интегративна (интегративная) психотерапия, като подчертава значението му в емпиричен и научно-познавателен план. Емпиричният подход произтича от практиката на психотерапевтичната дейност, която използва в лечението на пациента всички достъпни … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 138 – Синтетична психотерапия

365 дни на психотерапията: 137 – Синтетична психотерапия по Кречмер

Разработена е през 60-те г. на ХХ в. от В. Кречмер (В. Кречмер, Kretschmer W.), който е син на немския психиатър и медицински психолог Е. Кречмер ((Э. Кречмер (Kretschmer Е.)). Този подход (Бурно М. Е., 1995), продължавайки традицията на учението на Е. Кречмер за характера, синтезира в себе си идеите ня някои религиозни и мистични … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 137 – Синтетична психотерапия по Кречмер

Уебинар на м. юли „Аз обичам моите защитни механизми“

В уебинара на м. юли с удоволствие представих за Вас темата за защитните механизми и по-конкретно: ☑️ същността на защитните механизми и тяхната роля в психичния живот на човека ☑️ индивидуалната диагностика на защитните механизми ☑️ многобройните класификации на групите и видовете защитни механизми ☑️ има ли полезни защитни механизми и за кого всъщност са … Прочетете повече Уебинар на м. юли „Аз обичам моите защитни механизми“

365 дни на психотерапията: 136 – Психотерапия при подрастващите

Комплекс от психотерапевтични и педагогически мероприятия, насочени преди всичко към предотвратяване на десоциализацията на подрастващия, под което се разбират овладяване на различни нарушения на поведението (токсикомании, избягване на контакти, самоубийствени опити), повишаване на самооценката на подрастващия, промяна на неадекватното му ниво на претенции, отстраняване на изопачения Аз-образ, създаване на широка времева перспектива (Кондрашенко В. Т., … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 136 – Психотерапия при подрастващите