365 дни на психотерапията: 113 – Семейни митове

Термин, предложен от Ферейра (Ferreira A. J., 1966), който обозначава определени защитни механизми, използвани за поддържането на единството в дисфункционалните семейства. Синоними на С. М. се явяват понятията „вярвания” (верования), „убеждения” (убеждения), „семейно кредо” (семейное кредо), „ролеви очаквания” (ролевые экспектации), „съгласувана защита” (согласовнная защита), „образ на семейството или образ ‘Ние’” (образ семьи, или образ „Мы”), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 113 – Семейни митове