365 дни на психотерапията: 112 – Семейно консултиране

С. К. се явява разновидност на семейната психотерапия, като то има отличителни признаци, граници и обем на интервенцията. С. К. се развива паралелно със семейната психотерапия и те взаимно се обогатяват. С. К. си оставя за цел съвместното с консултанта изучаване на заявката (проблема) от члена (членовете) на семейството, за да се постигнат изменения в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 112 – Семейно консултиране