365 дни на психотерапията: 111 – Секторна терапия по Дойч

Основният принцип, предложен от Дойч (Дойч,  (Deutsch F., 1949) и заложен в модел на психотерапия с ограничени цели, се явява работата върху неосъзнатите фактори, влияещи върху аспекти на реалността, а не върху самата ситуация. Психотерапията се фокусира върху ограничени аспекти на всеки един проблем с цел да се постигне адаптацията на пациента в онези сфери … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 111 – Секторна терапия по Дойч