365 дни на психотерапията: 110 – Неопсихоанализа

Изучаването на историята на психоанализата (психоанализ), приближаваща се до края на първия век от своето съществуване, показва, че това не е статична и монолитна теория, а динамична такава: характеризирана от една постоянно изменяща и разширяваща се система от възгледи за човешката психика. И макар определени основополагащи елементи да остават под формата на траен фундамент, изменящите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 110 – Неопсихоанализа