365 дни на психотерапията: 109 – Негативни ефекти на психотерапията

Независимо от широкото разпространение на психотерапията, повечето автори смятат, че нейните основни методи нямат противопоказания и са безопасни. По правило, може да става дума единствено за относителни противопоказания и за негативни последици от неквалифицираното прилагане на някои методи, в частност на хипнозата (вж Отрицателни последици (усложнения) на хипнотерапията// Отрицательные последствия (осложнения) гипнотерапии). Заедно с това, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 109 – Негативни ефекти на психотерапията