365 дни на психотерапията: 108 – Научни основи на психотерапията

Историята на психотерапията може да бъде проследена назад, в далечното минало. Още Хипократ представя типологията на темперамента и смята словото за едно от лечебните средства. Същинските научни обосновки, които позволяват психотерапията да бъде разглеждана в качеството ù на научна дисциплина, се натрупват едва през нашия век. Особено бурна еволюция в психотерапията се отбелязва през последното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 108 – Научни основи на психотерапията